• امروز : چهارشنبه - 29 فروردین - 1403
  • برابر با : 9 - شوال - 1445
  • برابر با : Wednesday - 17 April - 2024

نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

04آبان
ظرفیت داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز مس سونگون ۷۲ هزار میلیارد تومان است
مدیر مجتمع مس سونگون:

ظرفیت داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز مس سونگون ۷۲ هزار میلیارد تومان است

مدیر مس سونگون با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های توسعه این مجتمع گفت: ۶۰ درصد از این رقم، معادل ۷۲ میلیارد هزار تومان مربوط به تدارکات و خرید قطعات است که می تواند توسط شرکت های وطنی داخلی‌سازی و تامین شود.

03آبان
ظرفیت داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز مس سونگون ۷۲ هزار میلیارد تومان است
مدیر مجتمع مس سونگون:

ظرفیت داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز مس سونگون ۷۲ هزار میلیارد تومان است

مدیر مس سونگون با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های توسعه این مجتمع گفت: ۶۰ درصد از این رقم، معادل ۷۲ میلیارد هزار تومان مربوط به تدارکات و خرید قطعات است که می تواند توسط شرکت های وطنی داخلی‌سازی و تامین شود.