تجلیل از بازنشستگان سال 1402 شرکت ملی صنایع مس ایران