فروش دنا پلاس اتوماتیک برای ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه